Nieuwetijdskinderen, indigo kinderen, kinderen van deze tijd. Ze hebben een sterke intuïtie en ze zijn gevoelig voor de zichtbare en onzichtbare wereld om zich heen.

De maatschappij is (nog) niet ingericht op deze kinderen. Daardoor voelen de kinderen zich vaak onbegrepen en eenzaam. Dit zorgt voor fysieke problemen en/of  gedragsproblemen. Je kind is boos, verdrietig, onzeker en/of bang. Je wilt zo graag meer plezier en ontspanning binnen het gezin. 

Het is tijd voor een nieuwe manier van kijken naar kinderen. Wat willen de kinderen? Wat hebben ze nodig?

Ik help je om (weer) plezier en ontspanning binnen het gezin te creëren. Ik coach je bij het avontuur van het opvoeden van je kind van deze tijd. Je gunt je kind de ruimte om zijn/haar eigen ik te ontwikkelen. Je kind spiegelt instinctief alles wat er in zijn/haar directe omgeving voordoet. Soms kan je het gedrag van jouw kind plaatsen omdat je het gedrag herkent van jezelf. Soms zie je gedrag terug bij jouw kind welke je niet zo snel herkent, maar wel degelijk aanwezig is in jezelf. De Reversie Methode gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop jouw kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat je kind vanzelf mee veranderd als jij dat stukje in jezelf heelt.

Wanneer je kind het moeilijk heeft, raakt dat een stuk in jou. Het niet jouw kind dat je zo raakt, het is de pijn van jouw innerlijke kind. Als je als ouder in staat bent om de spiegel te vertalen naar jezelf, kan heling plaatsvinden.

Heeft je kind een blokkade, is de omgeving beperkend voor je kind om zijn/haar weg te bewandelen of is de problematiek ontstaan door het gemis aan een kernverlangen of door een blokkade vanuit de natuurlijke ontwikkeling van je kind. Vanuit de Reversie Methode is het duidelijk dat de problemen soms wel bij het kind lijken te liggen maar dat dat lang niet altijd zo is. Wanneer we niets aan de omgeving van het kind veranderen heeft het kind nog steeds geen ruimte om te groeien en zal het spanningen op bouwen die er uit komen door middel van gedrag of een fysieke kwaal. Samen onderzoeken we waar de kern van het probleem ligt, zodat je het vervolgens kunt helen. 

Het is mogelijk om losse sessie's te af te nemen of een traject van 5 sessie's waarbij therapie, healing en coaching gebruikt wordt.