De reversie methode®

Kinderen leven vanuit hun gevoel. Ze hebben een sterke intuïtie en ze zijn gevoelig voor de zichtbare en onzichtbare wereld om zich heen. Dit is een kwaliteit waar we allemaal mee geboren zijn. Alleen hebben veel van ons deze gevoeligheid in de loop van ons leven deels weggestopt omdat de maatschappij (nog) niet is ingericht om te kunnen leven vanuit ons gevoel. Daardoor kan het zijn dat jij en/of je kind(eren) zich vaak onbegrepen en eenzaam voelt. Dit kan zorgen voor fysieke problemen en/of  gedragsproblemen. Je kind is boos, verdrietig, onzeker en/of bang. Je wilt zo graag meer plezier en ontspanning binnen het gezin. 

Het is tijd voor een nieuwe manier van kijken naar kinderen. Wat willen de kinderen? Wat hebben ze nodig?

Ik help je om (weer) plezier en ontspanning binnen het gezin te creëren. Ik coach je bij het avontuur van het opvoeden van je kind van deze tijd. Je gunt je kind de ruimte om zijn/haar eigen ik te ontwikkelen. Je kind spiegelt instinctief alles wat er in zijn/haar directe omgeving voordoet. Soms kan je het gedrag van jouw kind plaatsen omdat je het gedrag herkent van jezelf. Soms zie je gedrag terug bij jouw kind welke je niet zo snel herkent, maar wel degelijk aanwezig is in jezelf. De Reversie Methode® gaat terug naar het kind in jou en geeft op een liefdevolle wijze een duidelijk beeld van jouw gedrag waarop jouw kind reageert. Dat heeft als belangrijk voordeel dat je kind vanzelf mee veranderd als jij dat stukje in jezelf heelt.

Wanneer je kind het moeilijk heeft, raakt dat een stuk in jou. Het is niet jouw kind dat je zo raakt, het is de pijn van jouw innerlijke kind. Als je als ouder in staat bent om de spiegel te vertalen naar jezelf, kan heling plaatsvinden.

Heeft je kind een blokkade, is de omgeving beperkend voor je kind om zijn/haar weg te bewandelen of is de problematiek ontstaan door het gemis aan een kernverlangen of door een blokkade vanuit de natuurlijke ontwikkeling van je kind. Vanuit de Reversie Methode® is het duidelijk dat de problemen soms wel bij het kind lijken te liggen maar dat dat lang niet altijd zo is. Wanneer we niets aan de omgeving van het kind veranderen heeft het kind nog steeds geen ruimte om te groeien en zal het spanningen op bouwen die er uit komen door middel van gedrag of een fysieke kwaal. Hier wordt het overlevingsmechanisme ontwikkeld. Een overlevingsmechanisme is een manier van overleven. Het is een natuurlijke reactie op een gebeurtenis en/of omstandigheden. Deze natuurlijke en automatische reactie kan belemmerend zijn in je volwassen leven. 

Overlevingsmechanismen ontstaan wanneer het kind niet beantwoord wordt in zijn of haar primaire behoeftes. Als er geen aandacht is voor gevoelens en emoties, voelt het kind zich niet veilig. Hoe vaak wordt bijvoorbeeld tegen een kind gezegd: ''Stel je niet zo aan'' of ''nu is het wel genoeg'' of ''niet zo zeuren'' etc. Ook gebeurtenissen met impact kunnen ervoor zorgen dat het kind niet de aandacht kreeg die het wel nodig had:

* Overlijden gezinslid

* Echtscheiding

* Verslavingsproblematiek ouder(s)

* Geweld

* Financiële moeilijkheden

* Misbruik

* Etc.

 

Waneer een kind te weinig aandacht krijgt in zijn primaire behoeftes, kan het op verschillende manieren reageren:

 

* Vechten: Het kind gaat in de weerstand:

Denk aan woede aanvallen, stampvoetend en krijsend door een supermarkt lopen, brutaal gedrag etc. 

Het kind zoekt naar alle mogelijke manieren om aandacht te krijgen van de ouder(s). Negatieve aandacht is ook aandacht.

 

* Vluchten: Het kind loopt ervoor weg:

Het kind trekt zich terug in de slaapkamer, wordt verlegen en angstig. 

Het kind kan ook in het hoofd gaan leven om geen pijn meer te voelen. 

 

* Bevriezen: Het kind bevriest:

Gebeurtenissen lijken het kind niet te raken. 

 

* Pleasen: Het kind past zich aan:

Het kind laat gewenst gedrag zien om aandacht te krijgen. Het doet alles wat je vraagt, mits je maar aandacht geeft. 

 

Samen onderzoeken we waar de kern van het probleem ligt. Wat laat jouw kind zien? Is er een gebeurtenis geweest in het leven van je kind, wat ervoor zorgt dat dit gedrag ontstaan is?  

Of spiegelt je kind instinctief wat vast zit in jou? 

Welk deel in jouw wilt graag de liefde en aandacht die het nodig had als kind. Het is nooit te laat om oude wonden te helen. Het (ongewenste) gedrag van je kind zal als sneeuw voor de zon verdwijnen omdat het niet meer hoeft te spiegelen wat vast zit in jou!

 

Ook als je zelf geen kinderen hebt, helpt deze methode jou, in jouw weg naar heling. Je komt immers zelf uit een gezin waar jij de spiegel bent (geweest). Heb je (fysieke) klachten, kamp je met een (oud) trauma, loop je vast of ondervind je andere problemen? Neem contact met mij op, dan kijken we samen naar dat wat jij op dit moment nodig hebt.

 

Het is mogelijk om losse sessie's te af te nemen of een traject van 5 sessie's waarbij therapie, healing en coaching gebruikt wordt.