Een familie opstelling is een systemische manier van werken. Hierbij betrek je jouw hele systeem. Je werkt aan jezelf als onderdeel van een groter geheel. Vaak is dat je gezin of familie, maar je werk kan ook aan de orde zijn. Een systeem bestaat uit een samenleving waarin iedereen verbonden is en een plek heeft. Een systeem heeft 3 kenmerken: er is binding, evenwicht en ordening. Als er op één of meer van deze vlaken een verstoring zit, kan dit een negatief effect hebben op alle gezinsleden en vooral op kinderen.

Een opstelling maakt het onzichtbare, zichtbaar:

Het doel van een opstelling is het zichtbaar maken van een verstrikking in een systeem. We kijken naar het enorme web waardoor alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem met elkaar verbonden zijn en hun effecten hebben in het verleden, heden en toekomst.

 

Wat is binding?

Iedereen heeft behoefte aan verbinding. Als jong kind vertrouw je op je ouders en ben je loyaal aan je ouders. De liefde voor je ouders is onvoorwaardelijk.  Vaak gaat dit goed, maar vaak ook niet. Misschien kon je moeder niet voor je zorgen of wees ze je emotioneel af. Het kan ervoor zorgen dat je later in relaties problemen ervaart met het aangaan van verbinding.

 

Evenwicht

In een systeem is het belangrijk dat er evenwicht is tussen geven en nemen.

Als de één geeft, voelt de ander een onverklaarbare drang om terug te geven. Vooral bij partner relaties voel je dat, maar bijvoorbeeld ook bij vrienden. Als er geen sprake is van evenwicht, loopt de relatie gevaar.

In de relatie tussen ouders en kinderen is het logisch dat de ouders in eerste instantie meer geven dan nemen. Als kind neem je vooral, want zonder de zorg van je ouders is het moeilijk om te overleven. Als dit niet het geval is, is er een verstoring in het evenwicht.

 

Ordening

Iedereen heeft zijn of haar eigen rol en plek binnen het systeem.

Bijvoorbeeld Vader, moeder, oudste kind, middelste kind, jongste kind.

Door bijvoorbeeld ziekte, overlijden, misbruik etc. kan het zijn dat een kind op de plek van de ouder gaat staan. Er is dan een verstoring in de ordening door rolverwisseling.

 

Kenmerken van een gezonde familie zijn:

  • Iedereen mag er zijn en hoort er bij (binding)
  • Er is evenwicht van geven en nemen
  • Er is voor iedereen een duidelijke ordening

 

Door een opstelling te doen krijg je inzicht in je eigen ontwikkeling, je maakt ruimte voor emoties zodat oude wonden geheeld kunnen worden. Je ervaart meer rust en balans zodat je een beweging kunt maken naar de toekomst!

 

Ik begeleid de opstellingen op verschillende manieren:

  • Als tafel opstelling. We werken met poppetjes
  • Visualisatie
  • Met vloerankers